top of page
Boek - Minna, mijn Duitse grootmoeder

Met het schrijven van het levensverhaal van haar Duitse oma Minna laat Dorine Winkels zien dat mensen hun leven niet autonoom kunnen sturen, maar dat de gang van de geschiedenis beslissend is. Drie oorlogen zijn bepalend geweest voor Minna's lot.

Vanaf 2014, honderd jaar na de aanvang van de Eerste Wereldoorlog, begon Winkels serieus met het onderzoek naar het leven van Minna. Winkels  beschikte over primaire bronnen zoals brieven, dagboeken, foto's, bijzondere documenten en haar herinneringen aan haar grootmoeder.  Daarnaast ging zij op zoek naar sporen in Thale, de geboorteplaats van Minna. Ook deed ze onderzoek in Metz en omgeving, waar Minna enkele jaren tijdens de Eerste Wereldoorlog woonde. Zij deed naspeuring in archieven, raadpleegde relevante literatuur, en legde contact met mensen die haar van specifieke informatie konden voorzien. Winkels stuitte in haar onderzoek op onthutsende gebeurtenissen, waarvan zij eerder geen weet had.  

Dit boek vertelt Minna's levensverhaal na een jarenlange zoektocht. 

‘Het is voortreffelijk geschreven: beeldend en helder.

En wat een mooi en ontroerend verhaal.’
Michel Krielaars

∞ ∞ ∞

 

 

‘Eerst, een mooie, maar tragische liefde,
en daarna hoe het was een Duitser te zijn in het Nederland

van voor, tijdens en na de oorlog. Een rijk boek.’

Guus Luijters

∞ ∞ ∞

In de biografie Minna, mijn Duitse grootmoeder vertelt Dorine Winkels het verhaal van Minna Dippe, die in 1890 in Thale (Harzgebergte) werd geboren. In het begin van de Eerste Wereldoorlog verdween haar geliefde man Fritz Sieck aan het front en bleef zij achter met haar acht maanden oude dochtertje Elli. Zes jaar later hertrouwde ze met Heinrich Franz met wie ze naar Amsterdam verhuisde. Eind jaren twintig werd zoon Henk geboren. De opkomst van het nazisme maakte Minna fel anti-Duits. Haar tweede man overleed tijdens de bezetting en zelf werd zij na de bevrijding door de Nederlandse staat als Duitse tot vijand verklaard. Zoon Henk sneuvelde als soldaat van het Vreemdelingen Legioen in de Indochina-oorlog. Minna overleed in 1972.

Winkels vertelt Minna’s hartverscheurende levensverhaal aan de hand van brieven, een uniek dagboek en veel opmerkelijke documenten.

077-6x9-Book-Series-Prbacbdfesentation-C

Dorine Winkels (1944) is geboren en getogen in Amsterdam.

Na haar studie sociologie is zij voornamelijk werkzaam geweest als projectleider in de sociale sector. Uit die periode heeft zij verschillende vakmatige publicaties op haar naam staan. 

Minna, mijn Duitse grootmoeder is haar eerste biografie.

Copyright © Dorine Winkels

Foto’s omslag en afbeeldingen binnenwerk: privéarchief Dorine Winkels, behoudens enkele foto’s overgenomen uit boeken, zie hiervoor bronvermelding bij de betreffende foto's.

Foto's omslag: Minna Dippe, Fritz Sieck, Heinrich Franz, Elli Sieck, Henk Franz

Omslagontwerp en vormgeving binnenwerk: Anna van Lingen, www.annavanlingen.com

Correcties tekst: Wim Sanders

Druk: BoekenGilde, Enschede

Foto auteur: Joost Bolten, www.joostbolten.com

Uitgave: Dorine Winkels, Amsterdam
1e druk 2022
2e herziene druk 2023

ISBN: 978 94 643 7558 9

www.mijnduitsegrootmoeder.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

bottom of page